Salad Story Sp. z o.o. Sp. K.

Puławska 257/145
02-769 Warszawa

+48 22 254 36 47
biuro@saladstory.com
BEZPOŚREDNI KONTAKT DO RESTAURACJI >> KLIKNIJ <<

NIP: 521-339-97-67
REGON: 140623362
KRS: 0000260748

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.