Subwencja Finansowa z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.


 

W dniu 22 lutego 2021 r. Polski Fundusz Rozwoju S. A. przyznał Salad Story S.A. Subwencję Finansową w kwocie 3 446 959,60 zł w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm". Program ten jest częścią rządowego programu wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, które ucierpiały w wyniku epidemii wirusa COVID-19.

 

Otrzymane środki Spółka przeznaczyła na pokrycie Kosztów Stałych poniesionych w okresie listopad 2020 r. – marzec 2021 r. niepokrytych przychodami w wyniku spadku przychodów spowodowanego wprowadzeniem przez Radę Ministrów ograniczeń na działalność gastronomiczną oraz na działalność galerii handlowych, a w szczególności zakup surowców i usług niezbędnych do utrzymania ciągłości działalności realizowanej w formule „na wynos" i „w dostawie" w  wybranych, kluczowych lokalach prowadzonych przez Spółkę.